Vivendes

De quina manera et pot ajudar un estudi de Feng Shui a casa teva?

Probablement a tots ens agradaria fer de casa nostra el refugi ideal, el lloc on relaxar-nos, descansar i on gaudir també, dels amics i la família. Realitzant un bon Feng Shui a casa teva podràs aconseguir aquests objectius i d’aquesta manera millorar la teva qualitat de vida i la de la resta de la teva família.

Per  aconseguir aquests objectius pots triar entre les diferents opcions:


Estudi bàsic
 • Visita de dues hores a la vivenda on s’hi  realitzarà:
  • Avaluació de l’espai amb presa de notes i impressions
  • Elaboració  d’un plànol si no es posseeix
  • Reportatge fotogràfic de la vivenda
  • Test de referència al propietari/a
  • Detecció de possibles geopaties

Amb tota aquesta informació es determinarà en primer lloc, si la teva vivenda està ubicada en un lloc energèticament saludable (lliure de geopaties) i en segon lloc, s’entregarà un plànol explicatiu que ens servirà de guia per a l’aplicació del Feng Shui acompanyat d’un text i fotografies.

Per a la realització de l’ESTUDI BÀSIC s’empraran les següents Escoles de Feng Shui:

 

Escola de la Forma 

Aquesta Escola de Feng Shui (la més antiga), analitza el terreny on s’ubica la vivenda amb l’objectiu d’afavorir l’harmonia i la compenetració amb el mateix i el seu entorn.

Té en compte la comunió dels cinc animals sagrats que es representarien per l’ orografia del terreny:

 • La Tortuga negra: protecció del Nord
 • El Drac verd: la influència de l’Est
 • L’Au Fènix: la capacitat per veure i rebre
 • El Tigre blanc: el recolzament de l’Oest
 • La Serp groga: el centre (la vivenda)

 

Escola budista

A través d’aquesta Escola treballarem el mapa Bagua de la vivenda el qual ens permetrà obtenir una visió d’aquesta amb les seves possibles carències o reforços. El lloc (àrea o palau) on apareix el desequilibri i com resoldre’l. Això ens ajudarà a potenciar aspectes de la nostra vida que desitgem millorar.

 

Exemple de plànol amb mapa bagua

El preu d’aquest estudi és de 200 € (fins a 150m2) i té seguiment durant 1 any

 

Estudi mig
En aquest estudi afegirem a l’estudi bàsic la informació que ens proporcionen aquestes altres Escoles de Feng Shui:

 

Escola de la brúixola (Tècnica ba-zhai)

Aquesta Escola ens indica la adequació de la vivenda a les persones que la habiten calculant les direccions més favorables per a cadascun dels seus membres. Aquest fet ens ajudarà a redistribuir i orientar els espais en consonància amb les persones tot millorant el seu benestar i l’adaptació a la mateixa.

 

Escola ba-zi

 

Amb aquest Escola,  complementària a l’Escola de la brúixola, utilitzem l’astrologia xinesa com a base, definint a les persones que viuen a la casa en funció als seus quatre pilars del destí (marcats per la seva data de naixement). Aquests quatre pilars conformaran la seva Carta NatalAixí mateix, també observarem l’equilibri o l’absència del mateix, pel que fa als cinc elements de la vida (foc-terra-metall- aigua-fusta) i de quina manera aquests ens poden influir tant a nivell psíquic com físic.

Actuaríem, si així calgués, proposant: colors, materials, activitats i objectes.  

 

El preu d’aquest  estudi és de 350 € (fins a 150m2) i té seguiment durant 1 any.

 

 

ESTUDI COMPLERT

En aquest treball inclourem al contingut dels estudis bàsic i mig els coneixements que ens aporta l’Escola de les Estrelles volants.

 

Aquesta Escola ens aporta la possibilitat de conèixer la compatibilitat de la casa amb les persones que la habiten mitjançant el càlcul de la seva Carta Geomàntica (que vindria a ser la Carta Astral de la vivenda). Aquesta Carta Geomàntica ens revelarà quin tipus d’ energia posseeix la casa i de quina manera aquesta pot afectar als seus habitants.

La Carta Geomàntica es calcula en funció a les tres Estrelles principals (Base-Front-Muntanya) i ens proporcionarà el mapa energètic de la vivenda el qual ens permetrà precisar el millor Feng Shui per a la casa. Així mateix, aquesta Escola és la més aconsellable a l’hora de construir una vivenda o en el procés de reformes importants ja que ens servirà com a guia per a poder realitzar una millor distribució i col·locació de les diferents estances.

Amb l’estudi complert es realitzarà una segona visita al domicili per a supervisar tot el procés indicat en dit Estudi i així poder resoldre possibles dubtes in situ.

Amb la informació resultant de la Carta Geomàntica es realitzarà un plànol complert i detallat de les solucions a utilitzar en la vivenda en la seva localització exacta. S’adjuntarà un text guia complementari al plànol.

Així mateix, s’assessorarà en tot el que concerneixi a la decoració i l’ús dels colors, materials i mobiliari per als diferents espais de la casa.

Exemple d’un plànol amb mapa bagua i Estrelles volants

El preu d’aquest  estudi és de 500 € (fins a 150m2) té seguiment durant 1 any.