Modele zarządzania strategicznego

Rysunek 1. Modèle procesu zarządzania strategicznego Korzysta z dorobku teorii opcji w finansach. Zakłada, że otoczenie à Jedna Wielka niepewność. Podważa sens realizowania wielkich inwestycji jako całościowego projektu. Twórcy tej szkoły sugerują, że lepszym rozwiązaniem jest rozbijanie dużych projektów Strategicznych na mniejsze, zapewniając sobie Opcje kilkanaście ruchów. W ujęciu tej koncepcji, strategie należy rozumieć jako stopniowe wchodzenie po schodach ne Góry, z zachowaniem sobie w KAŻDYM momencie prawa do rezygnacji. Koncepcja zarządzania strategicznego Składa się z Użyto etapów [3]: – prowadzenie kontroli strategicznej na zasadzie controllingu. Niekiedy do zarządzania strategicznego zaliczana jest także rachunkowość zarządcza, która właściwie jest metodologią oceny Stanu zarządzania, stosowaną także do symulacyjnej analizy planów Strategicznych i średnioterminowych organizacji. W niektórych organizacjach do zarządzania strategicznego zalicza się także utrzymywanie kontaktów z kluczowymi klientami (ang. Compte clé (s)). – wybór strategii: na szczeblu Przedsiębiorstwa i na szczeblu Domenica, Zarządzanie stratégie-proces informacyjno-decyzyjny (wspomagany funkcjami Planowania, organizacji i kontroli), którego Celem jest rozstrzyganie o problemach kluczowych działalności Przedsiębiorstwa, o jego przetrwaniu je Rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań otoczenia je węzłowych czynników własnego potencjału wytwórczego [1]. Powinien sur uwzględniać zmiany w otoczeniu Przedsiębiorstwa i ich Wpływ na realizowaną strategię.

W skrajnym oynatıcı modyfikacji (dostosowaniu) Może ULEC również Misja Przedsiębiorstwa czyli jego Naczelny cel strategiczny. Zarządzanie stratégie jest cyklem organizacyjnym złożonym z Trzech etapów (żółtowska I. 2009, romanowska M. 2017, 23-25): organizacje powoływane na Czas nieokreślony mają Własny cel, Niezależny OD misji Bądź celów, DLA których zostały powołane – przetrwać Jak najdłużej w zmiennym środowisku. Z points widzenia Tego celu Organizację postrzega się jako podmiot tworzący wartości dla jej kontrahentów Społecznych (interesariuszy) oraz wymieniający z Nimi te wartości na inne wartości (NP. zasoby, akceptację społeczną) jej niezb, ne przetrwania je Rozwoju. Ponadto większość organizacji gospodarczych i Wiele organizacji Społecznych na otwartym rynku konkuruje z przez podmiotami. Podstawowy podział koncepcji zarządzania strategicznego wyróżnia: (Lisiński M. 2011 s. 13, pierścionek Z. 2011, s. 31-32) – analizę pozycji wyjściowej firmy i Perspektywy jej Rozwoju, – kształtowanie formy organisacyjnej Przedsiębiorstwa dostosowując ją do przyjętej strategii, pour jest zalążek artykułu.